top of page

Dự án Sei là gì? Hệ sinh thái Layer 1 tối ưu hóa cho DeFi

Mới đây một dự án mới đã huy động 5 triệu đô la được dẫn dắt bởi Multicoin Capital để xây dựng chuỗi khối lớp 1 đầu tiên được tối ưu hóa cho DeFi. Không ai khác ngoài dự án Sei, dự án này nhằm mục đích thu gọn cấu trúc chi phí cũ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính trên toàn cầu. Vậy để hiểu hơn về dự án Sei, hãy cùng TCoin tìm hiểu trong bài viết này nhé!


1. Sei là gì?

Sei là blockchain lớp 1 của DeFi. Lớp 1 được tối ưu hóa nhanh nhất để cung cấp cho các ứng dụng DeFi một lợi thế không công bằng, cho phép các sản phẩm tài chính hoàn toàn mới.


Hầu hết các Lớp 1 đều rơi vào phân bố trọng lượng: hai thái cực với chuỗi mục đích chung ở một đầu (ví dụ: Ethereum, Solana) và chuỗi dành riêng cho ứng dụng ở đầu kia (ví dụ: dYdX, Osmosis). Sei mở ra một không gian thiết kế hoàn toàn mới giữa cả hai — không phải mục đích chung cũng không dành riêng cho ứng dụng, mà sử dụng theo trường hợp cụ thể , cho phép Sei tạo ra một môi trường được xây dựng tùy chỉnh cho các ứng dụng DeFi.

Bằng cách khám phá không gian thiết kế mới giữa các chuỗi ứng dụng và các mục đích chung của Lớp 1, Sei đã cẩn thận lựa chọn một bộ cân bằng duy nhất giúp Lớp 1 của nó trở thành môi trường tối ưu cho các ứng dụng DeFi. Được thiết kế từ dưới lên đến mở rộng theo nhu cầu của DeFi, Sei mở ra những khả năng mới với các tối ưu hóa bao gồm:

  • Công cụ khớp lệnh tích hợp - giải quyết vấn đề mở rộng quy mô mà các ứng dụng sổ đặt hàng phải giải quyết

  • Bảo vệ Frontrunning - MEV là một nhược điểm lớn của các chuỗi phổ biến như Ethereum và Solana

  • Tốc độ - Sei là chuỗi có tốc độ cuối cùng nhanh nhất ở ~ 600ms

Sự kết hợp của những tối ưu hóa này giúp cho các loại sản phẩm tài chính mới có thể xuất hiện — mọi thứ khác nhau, từ cá cược thể thao trực tiếp đến các tùy chọn phức tạp và tương lai.Vào ngày 31/08 vừa qua, Sei , blockchain layer 1 đầu tiên được tối ưu hóa cho DeFi, hôm nay đã công bố vòng tài trợ 5 triệu đô la do Multicoin Capital dẫn đầu với sự tham gia của Coinbase Ventures, Delphi Digital, Hudson River Trading, GSR, Hypersphere, Flow Traders, Kronos Research và những người sáng lập Anchorage, Frax, Yield Guild Games và Tangent.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để hỗ trợ mạng khi nó tiến tới việc ra mắt mạng chính và đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của hơn 20 dApp đã được xây dựng trong hệ sinh thái Sei.Nhóm Sei Labs

Sei Labs bao gồm ba loại nền:

1 .Các nhà phát triển từ Robinhood, Databricks, Airbnb, v.v. với chuyên môn sâu rộng về thiết kế sổ đặt hàng, cơ sở hạ tầng và ngăn xếp Cosmos

2 .Cosmos OGs người đã điều hướng hệ sinh thái trong nhiều năm

3 .Các thành viên tài chính và chiến lược từ Goldman Sachs và các nhà tạo lập thị trường khác, những người thu hẹp khoảng cách giữa DeFi và các tổ chức


2. Điểm nột bật của dự án Sei

Layer 1:

Hầu hết các lớp 1 rơi vào hai thái cực - mục đích chung (Ethereum, Solana, Aptos) hoặc dành riêng cho ứng dụng (dYdX, Osmosis).


Sei khám phá mục đích trung gian - không phải mục đích chung chung cũng không dành riêng cho ứng dụng, mà là DeFi cụ thể.


Khớp lệnh tích hợp

Các ứng dụng được xây dựng trên Sei có thể tận dụng công cụ khớp lệnh tích hợp để tạo ra thị trường ngay lập tức cho bất kỳ loại tài sản và sản phẩm tài chính nào.


Không giống như mọi lớp 1 khác, khớp lệnh được tích hợp vào chuỗi Sei, làm cho cơ sở hạ tầng có thể mở rộng cho hàng tỷ người dùng trên các đường dẫn tài chính truyền thống.


Tốc độ chưa từng có

Sei là chuỗi nhanh nhất để kết thúc. Giai đoạn = Stage.


Các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng DeFi trên Sei với hiệu suất cực cao để phản ánh thực sự trải nghiệm người dùng của các thị trường tài chính kế thừa.


Frontrunning Proof


MEV và ngăn chặn chạy trước được tích hợp vào chuỗi Sei, cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển và người dùng trên toàn diện.


3. Sei Design Space

Vấn đề

Lớp 1 hiện tại không mở rộng với DeFi

  • Đấu tranh với tắc nghẽn - điều này tốt đối với NFT nhưng thảm khốc đối với một số trường hợp sử dụng DeFi và giao dịch

  • Thiếu nhiều tối ưu hóa DeFi - về cơ bản là sổ đặt hàng không thể định tỷ lệ, không có phòng chống MEV

  • Vẫn còn quá chậm - ngay cả những chuỗi nhanh nhất hiện nay cũng thiếu tốc độ cần thiết để hỗ trợ hệ thống tài chính hiện đại

Điều gì khiến Sei trở thành L1 độc nhất?

Hầu hết các lớp 1 đều rơi vào phân bố trọng lượng: hai thái cực với chuỗi mục đích chung ở một đầu (ví dụ: Ethereum, Solana) và chuỗi dành riêng cho ứng dụng ở đầu kia (ví dụ: dYdX, Osmosis). Sei mở ra một không gian thiết kế hoàn toàn mới giữa cả hai — không phải mục đích chung cũng không dành riêng cho ứng dụng, mà sử dụng theo trường hợp cụ thể.

Có rất nhiều điều để khám phá giữa những thái cực đó cho phép Sei khám phá một không gian thiết kế DeFi hoàn toàn mới.


Tại sao phải khám phá giữa các thái cực?

Trong ba năm qua, đã có một sự bùng nổ kỷ Cambri trong lĩnh vực tài chính phi tập trung khi các ứng dụng mới cho phép các bộ phận cơ bản của hệ thống tài chính hiện đại chuyển sang blockchain. Các ứng dụng DeFi mới này phục vụ để thu gọn cấu trúc chi phí cũ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính trên toàn cầu, tuy nhiên cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng tài chính có quy mô nhanh chóng này vẫn chưa đủ, dẫn đến việc khai thác độc hại, tạm dừng mạng và trải nghiệm người dùng phụ. Sei giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp blockchain lớp 1 đầu tiên được tối ưu hóa đặc biệt cho các ứng dụng DeFi.

Đã có một số lượng không thể tin được các cơ chế mới trong vài năm qua. Tuy nhiên, việc điều chỉnh một cơ chế xung quanh AMM có thể hoạt động nhưng có thể không mở rộng quy mô, điều này hạn chế các ứng dụng nhận được sự chấp nhận của các tổ chức.

Cơ sở hạ tầng quan trọng trong DeFi như sổ đặt hàng không thể mở rộng trên một chuỗi mục đích chung. Nếu chuỗi được chấp nhận, sẽ có các dự án và trò chơi NFT cạnh tranh nhau cho không gian khối - làm ảnh hưởng đến hiệu suất cho bất kỳ sổ đặt hàng nào. Sổ đặt hàng có thể mở rộng duy nhất trên Sei vì Lớp 1 đã được tối ưu hóa cho trường hợp sử dụng đó.

Khả năng so sánh là vấn đề, nhưng thực sự chỉ trên DeFi. Người dùng không muốn một hệ thống NFT lớn can thiệp vào DeFi vốn phải luôn đáng tin cậy và an toàn.


4. Tối ưu hóa DeFi

  • Độ trễ & thông lượng Overloading Tendermint : Sei chuỗi nhanh nhất đến thời điểm cuối cùng tồn tại (600ms) Song song DeFi cụ thể: tăng nhanh thông lượng và xử lý đơn hàng Xử lý khối lạc quan : giảm đáng kể độ trễ của khối

Phòng ngừa MEV

Bằng cách thiết kế lại Sei từ trên xuống dưới, đã có những cải tiến lớn trong quá trình xử lý giao dịch và mempool để ngăn chặn MEV

Đấu giá hàng loạt thường xuyên : thay vì thực hiện từng lệnh một (như sẽ xảy ra trên Ethereum hoặc Solana). Sei có thể tổng hợp mọi lệnh lại với nhau ở cuối khối và thực hiện tất cả các lệnh thị trường ở cùng một mức giá để ngăn chặn việc chạy trốn


Nhà phát triển và trải nghiệm người dùng Oracles giá gốc : được tích hợp vào chính chuỗi để có nguồn cấp dữ liệu chất lượng cao và đáng tin cậy Thực hiện lệnh một khối: trên Serum, các ứng dụng cần 1 giao dịch để đặt hàng (thêm nó vào hàng đợi) và sau đó là một giao dịch khác (trong một khối khác) để “quay tay” để thực hiện lệnh. Sei thu gọn nó thành 1 khối để thực hiện đơn hàng nhanh hơn. Nhiều cấp độ gói đơn hàng: để giảm thiểu chi phí gas để các nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch chuyên nghiệp trên các ứng dụng được xây dựng trên Sei có thể gửi 1 giao dịch để cập nhật nhiều thị trường Gas Multi-Token : gas có thể được thanh toán với nhiều tùy chọn mã thông báo

Tại sao Cosmos

Có thể tùy chỉnh: cho phép Sei thiết kế toàn bộ luồng blockchain từ đầu đến cuối, chẳng hạn như tổng hợp các đơn đặt hàng ở cuối khối để mở khóa duy nhất các ứng dụng đặt hàng được xây dựng trên Sei

Mô-đun: Cosmos SDK cung cấp cho các nhóm một nền tảng để các lớp ứng dụng và đồng thuận làm việc cùng nhau và cho phép cập nhật hoặc thay thế bất kỳ lớp riêng lẻ nào của ngăn xếp.

5. Gói đơn hàng

Cơ sở hạ tầng sổ đặt hàng có thể mở rộng đầu tiên

Khám phá giữa các thái cực, cho phép Sei lựa chọn cẩn thận một loạt các điểm cân bằng để mở ra một không gian thiết kế hoàn toàn mới cho DeFi. Một trong những tiến bộ lớn nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng đặt hàng vào chính chuỗi. Cho phép các loại sản phẩm tài chính và ứng dụng DeFi hoàn toàn mới có thể mở rộng quy mô để cuối cùng trở thành một NASDAQ phi tập trung.

Mô hình thanh khoản được chia sẻ Sei

Được thiết kế dành cho các nhà phát triển, Sei đóng vai trò là cơ sở hạ tầng và trung tâm thanh khoản được chia sẻ cho thế hệ ứng dụng DeFi tiếp theo. Các ứng dụng có thể dễ dàng plug-and-play để giao dịch trên cơ sở hạ tầng sổ đặt hàng Sei và truy cập thanh khoản tổng hợp từ các ứng dụng khác. Để ưu tiên trải nghiệm của nhà phát triển, Sei hỗ trợ các hợp đồng thông minh Solidity và CosmWasm .

Mô-đun DEX

Sei đã tạo ra một dexmô-đun mới cho phép các hợp đồng thông minh tận dụng cơ sở hạ tầng sổ đặt hàng cơ bản để dễ dàng xoay vòng và tùy chỉnh các thị trường mới.


6. Hệ sinh thái Sei

Hơn 30 ứng dụng từ Solana, Terra, NEAR và nhiều hệ sinh thái khác đang xây dựng trên Sei trước mainnet.

Nhiệm vụ của Sei là cung cấp cho các ứng dụng DeFi một lợi thế không công bằng. Không gian thiết kế lớn hơn đến từ khả năng tùy chỉnh layer 1 bên dưới để cải thiện các ứng dụng DeFi trên Sei và giúp chúng có ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Sei cung cấp các khoản tài trợ và quyền truy cập vào hệ sinh thái các công ty đầu tư mạo hiểm cho các đội mạnh.


7. Tích hợp ví

Thiết lập Ví Keplr

Liên kết cài đặt:

Lưu ý : Hiện tại, tính năng Tích hợp gốc của Sei với Keplr vẫn chưa được thêm vào.

Để truy cập Sei qua Keplr và tương tác với các giao thức được xây dựng trên Sei:

1 .Chuyển sang Tab "Sei" ở menu thả xuống trên cùng.

2. Nhấp vào ba dòng ở trên cùng bên trái để hiển thị menu

3. Chọn [ Thêm mã thông báo] từ lựa chọn menu và điền vào Địa chỉ hợp đồng thích hợp, Tên, Ký hiệu, Số thập phân, v.v. (Tên, Ký hiệu và Số thập phân thường tự động điền sau khi địa chỉ hợp đồng được cung cấp).


8. Đội ngũ phát triển dự án

Được thành lập bởi Jeffrey Feng và Jayendra Jog , nhóm Sei bao gồm các thành viên có kinh nghiệm trong các công ty công nghệ và TradFi như Robinhood, Databricks, Airbnb, Goldman Sachs, v.v..


9. Đối tác và nhà đầu tư

8. Thông tin dự án

Discord: https://discord.com/invite/sei

Twitter: https://twitter.com/SeiNetwork

Website: https://www.seinetwork.io/


Hy vọng những thông tin cơ bản trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về dự án và hãy coi bài viết với mục đích tham khảo vì nó không phải lời khuyên đầu tư.


**Liên hệ với TCoin qua:


Group Chat Telegram: https://t.me/Tcoin101

Channel Telegram: https://t.me/Tcoin101_News

Youtube: https://www.youtube.com/c/TCoin101

Email: Hi@Tcoin101.com

Website: https://tcoin101.com


**Tạo tài khoản qua link giới thiệu của Tcoin để được giảm 10%-30% phí giao dịch nhé:


Sàn Bybit (trading, launchpad): https://partner.bybit.com/b/Tcoin101

Sàn gate (nhiều coin/token): https://www.gate.io/ref/5191699

Sàn Binance (spot): https://accounts.binance.com/en/register?ref=DLXDUYMB

Sàn MEXC (nhiều coin): https://www.mexc.com/vi-VN/register?inviteCode=mexc-Tcoin

Sàn FTX (trading): https://ftx.com/#a=30673615

Sàn Kucoin (trading Api): https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJUAKH7

Mở tài khoản Cos.tv: https://cos.tv/account/register?invite_code=ADWEV

Telegram (https://t.me/Tcoin101)

Tcoin - Kênh chia sẻ Crypto Kênh chia sẻ về Crypto - https://tcoin101.com

155 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Tin tức
Đăng nhập để kết nối với các thành viên
Xem và theo dõi các thành viên khác, để lại bình luận và hơn thế.
bottom of page