top of page

Launchpad trên Avax, Dự án Avalaunch (XAVA) hướng dẫn tham gia chi tiết

Tham gia IDO luôn là một thứ gì đó rất hấp dẫn đối với anh em do chỉ cần có suất tham gia mua thì mức l