top of page

Toàn tập về Social Token

Social Token là gì?

Social token được tạo ra xung quanh một cá nhân, nhóm, nhà sáng tạo nội dung hay một thương hiệu nào đó với quy mô, tầm cỡ khác nhau. Ở mỗi một loại social token sẽ có ứng dụng tương đương, nó phụ thuộc vào bên phát hành Token, cộng đồng của bên phát hành Token càng mạnh thì Token càng dễ dàng nâng lên giá trị. Về cơ bản, social token lấy giá trị từ danh tiếng hoặc địa vị của những