top of page

Tiềm năng dự án Kadena (KDA). Có nên đầu tư vào KDA hay không?