top of page
  • Ảnh của tác giảHnAnh

Dự án Town Star (TOWN) - Dự án play-to-earn trên ETH

Gamefi là từ được viết tắt của game (trò chơi) và finance (tài chính). Đây là một lĩnh vực rất được ưa chuộng trên blockchain, là nơi dùng để kiếm tiền và cung cấp động lực kinh tế cho người chơi. Hôm nay, hãy cùng Tcoin đi tìm hiểu một dự án gamefi đư