top of page

Dự án INODREAM (FON) là gì? NFT Marketplace và DeFi - 2 in 1

Thị trường NFT Marketplace và thị trường DeFi có quy mô thị trường lớn. Chắc chắn có những hạn chế trong mỗi thị trường. Vì thế đây là sự khởi đầu của nền tảng INODREAM . Vậy cụ thể INODREAM là gì? Hãy cùng tìm hiểu cùng Tcoin nhé.