top of page

Dự án CRIPCO (IPD, IP3)

CRIPCO là gì? Nền tảng NFT Marketplace này có những điểm nổi bật nào? Người nắm giữ IPD, IP3 token sẽ có lợi ích gì? Tìm hiểu về CRIPCO tại đây.


1. CRIPCO là gì?

CRIPCO là nền tảng NFT Marketplace được điều hành bởi tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Nhằm giúp người dùng yên tâm về chất lượng, tính độc quyền, giá trị và tiện ích của các NFT mà họ sở hữu, CRIPCO đã xây dựng một hệ sinh thái NFT