top of page
  • Ảnh của tác giảTedward

Convex Finance bị hacker tấn công DNS

Trong ngày 24/06, một cầu nối cross-chain lại bị tấn công. Hình thức tấn công là giả danh DNS được hacker sử dụng để tấn công Convex Finance – giải pháp yield hàng đầu thị trường.